عکس های باهال
عکس های باهال

روزی از یک تعمیرکار معروف برای تعمیر دیگ بخار فرسوده یک کشتی دعوت کردند. او چند سوال از مسوول کشتی پرسید،‌ نگاهی به لوله های زنگ زده انداخت و به صدای سوت مانندی که از دستگاه بر می خاست، خوب گوش داد. سپس چکشی به دست گرفت و چند ضربه کوتاه به قسمت هایی از آن زد. دستگاه شروع به کار کرد. تعمیرکار آسوده از این موضوع‌، محل را ترک کرد.

او صورت حسابی به مبلغ یک هزار دلار برای صاحب کشتی فرستاد. صاحب کشتی بسیار عصبانی شد و برای تعمیرکار پیغام فرستاد که تو فقط 15 دقیقه این جا بودی. بهتر است شرح خدمات انجام شده را برای من بفرستی.

این بود آن چه تعمیرکار برای صاحب کشتی فرستاد:

بابت چکش کاری قسمت مربوطه: 1 دلار

بابت تشخیص درست و دقیق: 999 دلار

جمع: 1000 دلار
تاریخ: 23 آبان 1389برچسب:,
ارسال توسط Ali
درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود. پس از اندک زمانی داد شیطان در می آید و رو به فرشتگان میکند و میگوید:جاسوس میفرستید به جهنم؟؟؟؟از روزی که این آدم به جهنم آمده مدام در جهنم گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت میکندو...

حال سخن درویشی که به جهنم رفته بود این چنین است:با چنان عشق زندگی کن که حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند
تاریخ: 23 آبان 1389برچسب:,
ارسال توسط Ali

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد.
نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید
.
بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند
.
مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش میرفت و از درد چشم مینالید
.
موعد عروسی فرا رسید
.
زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهر هم که کور شده بود.

مردم میگفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا شد.۲۰سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت .مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود.همه تعجب کردند.

و مرد گفت: "من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم.
تاریخ: 23 آبان 1389برچسب:,
ارسال توسط Ali

مرد جوانی مسیحی كه مربی شنا و دارنده چندین مدال المپیك بود ،

به خدا اعتقادی نداشت. او چیزهایی را كه درباره خدا و مذهب

می شنید مسخره میكرد. شبی مرد جوان به استخر سرپوشیده

آموزشگاهش رفت.

چراغ خاموش بود ولی ماه روشن بود و همین برای شنا كافی بود